Yasuo Kuniyoshi – Circus Girl Resting – 1931

Yasuo Kuniyoshi - Circus Girl Resting - 1931